Naboer
(2017)

Talrig' lys overfor
Tænker på studier og job
Hvert sit univers